Szent Márton plébániatemplom

Csákberényben – az írásos adatok szerint – már a XIII. században létezett templom és plébánia, melyek a törökök elleni harcokban romba dőltek. A török uralom elmúltával, 1687 után a helységben szinte csak protestáns hívők éltek. A katolikus családok 1711-től kezdtek letelepedni és ha lassan is de számuk kezdett növekedni.

A mai templomot Lamberg Ferenc Antal gróf építtette 1775-76-ban. Szent Márton tiszteletére Drávecz József veszprémi püspöki helynök szentelte fel 1776. november 3-án. A barokk stílusú templom tervezője ismeretlen. A templom méretei: hosszúsága 26,14 m, szélessége 12,55 m, belső magassága 12 m. 28 m magas tornyában három harang – a lélekharang (120 kg), a Szt. Kereszt-harang (250 kg) és a Szt. Márton-harang (360 kg) – lakik.

A templom bútorzata közül kiemelkedő alkotás az oltár és a díszes szószék.
Az oltárkép Szt. Mártont, a későbbi toursi püspököt mint római katonatisztet ábrázolja, aki egy didergő koldusnak ajándékozza katonaköpenyének felét. Az oltár felső részét a Szentháromság-szoborcsoport ékesíti. Az oltárkép és a sekrestye ajtaja feletti Krisztus a kereszten kép ismeretlen festő műve. Az oldalfülkében gróf Lamberg Rudolf (1802-1880) és felesége Hoyos Terézia grófnő (1814-1875) és gyermekeik síremléke látható. A szentély előtt két oldalt egy-egy nagyméretű szobor – Jézus Szentséges Szíve, illetve Szűz Mária és a kis Jézus – helyezkedik el. Említésre érdemes a szószék mellett Szt. József, a keresztelőkút fedelén Keresztelő Szt. János, valamint a bejáratnál Páduai Szt. Antal és Kis Szent Teréz szobra.

A keresztúti stációképeket (német festőiskola művei) gróf Lamberg Rudolfné adományozta 1863-ban. A padok a templommal egyidősek. A néhány éve felújított orgona a budapesti Rieger Ottó orgonagyárban készült.

 

Az idők során a templom többször volt javítva (különösen a II. Világháború okozta sérülések miatt), tatarozva. Legutóbb – 2013-ban – újult meg a belseje (a falak javítása, festése). Templomunk legújabb ékessége a 2015 tavaszán felhelyezett óramű, melynek kapcsán a torony ablakai is megújultak.

  • létrehozva: 2017. 01. 04.
  • frissítve: 2017. 04. 25.