Református egyházközség

A csákberényi református gyülekezet gyökerei az 1530-as évekre nyúlnak vissza. Az akkor buzgó református Nádasdy Tamás, kinek udvarában Dévai Bíró Mátyás is szolgált, tulajdonában volt a falu. A reformáció vidéki terjedése jelentős részben a földesuraktól függött, ennek alapján feltételezhetjük, hogy Csákberénynek volt alkalma a reformáció tanait megismerni. 

1543-ban török uralom alá került az egész vidék a falu pedig teljesen elpusztult és elnéptelenedik. Az első igazán biztos adatunk a csákberényi református eklézsiáról 1665-re tehető, ekkora már teljesen megszervezett, lelkésszel, templommal és iskolával bíró egyház van. Ha figyelembe vesszük, hogy egy ilyen szervezett egyház kialakulása nem egy-két év alatt történt, akkor nagy valószínűség szerint a reformátusok betelepülése és gyülekezet alapítása 1650 körül lehetett.
1788-ban már új templom, parókia, tanító lakás és iskola jelzi a gyülekezet élni akarását és hitét.

Az 1848-as események magukkal ragadják az egész falut és teljes szívvel támogatják azt. 1849 áprilisában Szikszai János református lelkész és Mansbarth Antal r. katolikus plébános kihirdeti híveik előtt a templomban a debreceni országgyűlés trónfosztó határozatát. Júliusban osztrák csapatok bevonulnak a faluba és elfogják a két lelkészt, Nagyigmándra hurcolják és a haditörvényszék mindkettőjüket a forradalomban való részvétel miatt 1849. Július 12-én főbelöveti. 

1987-ben kezdtek egy teljes templomfelújítást, amit 1989-ben be is fejeztek. 1990-ben pedig a lelkészlakást újították fel teljes komfortosítással, központi fűtéssel, parkettázással. Mindezeket a munkákat a gyülekezet főként saját erőből fedezte és végezte el, idejét erejét, munkáját, adományát nem sajnálva. A felújítás során a teljes tetőszerkezetet, a padokat a karzatokat újra cserélték, így egy nagyon szép kazettás mennyezetű templom áll most Csákberényben, Isten dicsőségére. A felújítás ideje alatt 15 hónapig a reformátusság a helyi katolikus templomban kapott helyet az Istentiszteleti alkalmakra. A mai napig is testvéri a kapcsolatunk a katolikus egyházzal. 2000. januárja óta Brunner Vilmos református lelkipásztor szolgál a gyülekezetben.

2007. szeptemberében visszakaptuk a volt református iskolaépületet, melyben gyülekezeti házat és tiristaszállót alakítottunk ki, ahol egyszerre 50 vendéget tudunk elszállásolni.

Brunner Vilmos lelkipásztor
8073 Csákberény, Bajcsy-Zs. u. 14.
Tel/fax: 22/564-034
Tel.: +36 30 335 87 16
E-mail: csakbereny@reformatus.hu
http://www.refdunantul.hu/lap/csakbereny

  • létrehozva: 2017. 01. 04.
  • frissítve: 2018. 10. 10.