ÁLLÁSPÁLYÁZAT

VÉRTESALJA ÓVODA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

óvodapedagógus
munkakör/feladatkör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a helyi pedagógiai program célkitűzéseinek megvalósítása. A családi nevelés kiegészítése. A szülőkkel együttműködve az óvodáskorú gyermekek nevelése-oktatása. A gyermekek testi, lelki, értelmi és erkölcsi gondozása; egyéni és közösségi nevelése, fejlesztése, sokoldalú fejlődésük elősegítése; tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása. Célirányos fejlesztéssel a felzárkóztatás, hátránykompenzálás biztosítása, tehetségígéretek gondozása, támogatása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás/nevelés

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra).

Munkavégzés helye:  Vértesalja Óvoda 8073 Csákberény, Hősök tere 43.

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Két csoportos óvodánk gyönyörű természeti környezetben, a Vértes lábánál fekszik. A régi épület jól karbantartott, felújított, jó szintű infrastruktúra, gazdag eszközrendszer jellemző; nagy, igényes, jól felszerelt udvarral rendelkezünk. Fiatalos, lendületes nevelőtestület és alkalmazotti közösség. Támogató szülői környezet és Fenntartói kapcsolat. Az intézménynek erős, támogató a külső partneri köre. Viszonylag nyugodt, együttműködő, motivált, aktív gyermekközösség jellemző.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ:  3 hónap próbaidő. Béren felüli juttatás: cafeteria. Szolgálati lakást tudunk biztosítani. A határozott idejű jogviszony 2024. június 11-től határozatlanná válhat.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Óvodapedagógusi oklevél. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

• végzettséget/képzettséget igazoló okira(ok) másolata

• motivációs levél

• fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető Rácz Adrienn, óvodavezetőtől 06 30 427 8759 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Vértesalja Óvoda címére történő megküldésével (8073 Csákberény, Hősök tere 43.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 108/2023/46, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

• Elektronikus úton Rácz Adrienn óvodavezető részére a vertesovi@gmail.com E-mail címen keresztül.

• Személyesen: Rácz Adrienn/Fejér vármegye, 8073 Csákberény, Hősök tere 43.

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Csákberény és Csókakő Községek honlapján és a helyben szokásos módon

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.21.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.14. – KÖZSZOLGÁLLÁS portálon.

  • létrehozva: 2023. 05. 15.
  • frissítve: 2023. 05. 15.