Óvodapedagógusi pályázat

A Vértesalja Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján                                                       
pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8073 Csákberény, Hősök tere 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a helyi pedagógiai program célkitűzéseinek megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselevőképesség.

Elvárt kompetenciák:

Empatikus, együttműködő, csapatjátékos, rugalmas, kreatív.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Adrienn nyújt, a 06 30 700 8572 – es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Vértesalja Óvoda címére történő megküldésével (8073 Csákberény, Hősök tere 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 72/2022/26, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

Elektronikus úton Rácz Adrienn részére a vertesovi@gmail.com e – mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 20.

A pályázat további közzétételének helye:

Kjt. 20/A. § (4) értelmében a pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán – kozigallas.gov.hu – megtalálható.

  • létrehozva: 2022. 05. 31.
  • frissítve: 2022. 05. 31.