Óvónői állás

Vértesalja Óvoda                    
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Vértesalja Óvoda, Csákberény
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Várhatóan 2024. áprilisig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8073 Csákberény, Hősök tere 43 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a 3-6 éves korosztály nevelése, fejlesztése. A Pedagógiai Program célkitűzéseinek elhivatott megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

•         Rugalmasság, együttműködő képesség, tolerancia, szakmai elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Adrienn nyújt, a 06309841995 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Vértesalja Óvoda címére történő megküldésével (8073 Csákberény, Hősök tere 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 93/2021/11 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Rácz Adrienn részére a vertesovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Csákberény Község Honlapja

 

magyar
  • létrehozva: 2021. 09. 06.
  • frissítve: 2021. 09. 06.