Óvodavezetői pályázat

Vértesalja Önkormányzati Társulás                        

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vértesalja Óvoda, Csákberény

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.10.01-től 2026. 07.31.-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8073 Csákberény, Hősök tere 43.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Vértesalja Óvoda székhelyintézmény és a csókakői Mesevár Tagóvoda szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodás korú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatallal való folyamatos, korrekt együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

•         Óvodapedagógus munkakör - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázó szakmai önéletrajza , az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány , a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tárgyalását zárt vagy nyílt ülésen kéri, Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vécsei László Vilmos nyújt, a 06306633739 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Vértesalja Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (8073 Csákberény, Hősök tere 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2021/11 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

•         Elektronikus úton dr. Vécsei László Vilmos részére a lvecsei8073@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról- a jogszabályokban foglalt véleményezési eljárás lefolytatását követően - a fenntartó dönt. A kiíró fenntartja a jogot , hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Csákberény Község Honlapja - 2021. augusztus 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=iayd2rj5b0

magyar
  • létrehozva: 2021. 09. 02.
  • frissítve: 2021. 09. 02.