HÉSZ lakossági fórum meghívó 2020. 02. 21. 17.00.

Helyszín: Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségének Tárgyalóterme

8073 Csákberény, Hősök tere 41.

Kezdete: 2020. február 21. 17.00 óra

Tisztelt Csákberényi Lakosság, Partnerek!

 

Helyszín: Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségének Tárgyalóterme – 8073 Csákberény, Hősök tere 41.

Kezdete: 2020. február 21. 17.00 óra

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Csákberény község érintően a hatályos 2/2009. (I.15.) határozattal elfogadott és 1/2009. (I.16) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete – módosítási eljárása zajlik tárgyalásos eljárásban.

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő‐testülete a 109/2019. (X.01.) önkormányzati határozattal döntött a Sörédi út melletti különleges sport területből 40ha gazdasági terület településrendezési eszközeinek módosításáról.

A módosítás összesen egy területet érint, mely tartalmazza az önkormányzati fejlesztési igényeket, javaslatokat egyaránt.

 

A településrendezési eszközök módosításának várható hatása:

 

  1. Gazdasági terület- kereskedelmi szolgáltatói ‐ Gksz terület-felhasználási terület szabályozási terv és HÉSZ készítése.

A TFR rendelet átmeneti rendelkezései alapján az Önkormányzat a településrendezési eszközeit az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 6‐án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével kívánja módosítani. A felsőbb jogszabályok szerint a hatályba lépésnek 2021. december 31‐ig meg kell történnie.

A partnerségi egyeztetés a 11/2017. (VII.3.) önkormányzati rendeletnek megfelelően történik, melynek első lépése a lakossági fórum.

A település honlapján közzétett Véleményezési dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági Fórumon személyesen, vagy a jelen Felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig a polgármester nevére címezve tehetik meg:

személyesen: Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltsége (8073 Csákberény, Hősök tere 41.)

e-mal-ben: igazgatas@csakbereny.hu

 

Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában a Lakossági fórum időpontját

2020. február 21. napján 17.00 órára

Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségének tárgyalótermébe

(8073 Csákberény, Hősök tere 41.)

hirdetem meg.

 

A településrendezési eszközök módosításának dokumentációja elérhető a város honlapján a www.csakberény.hu helyen és a Csákberény Polgármesteri Hivatalban érhető el.

Felhívom figyelmüket, hogy a lakossági fórum célja a tervjavaslatban rögzített szabályozási megoldásokkal esetleg okozott jogsérelmek kellő időben történő feltárása, ezzel összefüggésben a tervi megoldások módosítására, finomítására irányuló konkrét változtatási igények felmérése, az erre vonatkozó tervmódosítási javaslattételek rögzítése, nem pedig Csákberény község egészével kapcsolatos, e terv keretei között bizonyosan nem orvosolható egyéb problémák megvitatása.

 

Csákberény, 2020. február 5.

 

Közreműködésüket köszönve, tisztelettel:

Dr. Vécsei László

polgármester

 

 

magyar
  • létrehozva: 2020. 02. 05.
  • frissítve: 2020. 02. 13.