Önkormányzati rendeletek

CsatolmányMéret
PDF ikon 15/1994 Csákberény község diszpolgára kitűntető cim alapitásáról és adományozásáról393.28 KB
PDF ikon 16/1994 A község jelképeiről és a jelképek használatáról1.06 MB
PDF ikon 5/1998 Az orondi legelő és környéke helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról2.82 MB
PDF ikon 12/2002 A közművelődésről1.72 MB
PDF ikon 1/2004 (I.14.) A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről352.22 KB
PDF ikon 28/2004 A móri kistérseg hulladékgazdálkodasi tervéről260.22 KB
PDF ikon 17/2005 A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről231.08 KB
PDF ikon 22/2009 (X.1) A közterületek használataról és közterületek rendjéről390.96 KB
PDF ikon 23/2009 A móri kistérség hulladékgazdálkodási terv módositáról170.99 KB
PDF ikon 7/2011 A sportról1.14 MB
PDF ikon 2/2012 A víz és csatornadíjakról szóló önkormányzati rendelet hatályon kivűl helyezéseről197.45 KB
PDF ikon 7/2012 A temetőkről és a temetkezések rendjéről2.67 MB
PDF ikon 12/2012 Az önálló orvosi tevékenység műkődési területéről360.84 KB
PDF ikon 12/2012 egyes tiltott kirivóan közösségellenes magatártasokról szóló rendelet hatályon kívül helyezéseről240.85 KB
PDF ikon 13/2012 Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kivül helyezéséről242.26 KB
PDF ikon 14/2012 A telekadóról szóló önkormányzati rendelet hatályon kivül helyezéseről228.46 KB
PDF ikon 3/2014 A település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgaltatás igénybevételenek és az ingatlanok és közterüetek tisztántartá3.13 MB
PDF ikon 8/2014 A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról9.1 MB
PDF ikon 12/2014 A közterületek elnevezéséről a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéseről1.88 MB
PDF ikon 15/2014 Az intézményi téritési dijakról815.11 KB
PDF ikon 18/2014 A helyi önkormányzati képviselő bizottsági elnökök és bizottság itagok tiszteletdijáról259.42 KB
PDF ikon 19/2014 a helyi népszavazás kezdeményzéshez szükséges választópolgárok számáról209.85 KB
PDF ikon 1/2015 Az anyakönyvi eljárasok szolgáltatási dijairól562.58 KB
PDF ikon 3/2015 A pénzbeni és természetbeni támogatások rendszeréről3.95 MB
PDF ikon 4/2015 A levegő tisztaságáról és védelméről893.24 KB
PDF ikon 10/2015 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról2.92 MB
PDF ikon 11/2015 Az államháztartáson kivüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról796.41 KB
PDF ikon 12/2015 Az ebrendészeti hozzájárulásról188.8 KB
PDF ikon 13/2015 Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfaladatokhoz igazodó felügyeleti díjról218.22 KB
PDF ikon 14/2015 A köztisztaságról2.18 MB
PDF ikon 15/2015 A helyi ipaírűzési adóról300.71 KB
PDF ikon 17/2015 Az idegenforgalmi adóról 250.21 KB
PDF ikon 16/2015 A magánszemély kommunális adójáról532.02 KB
PDF ikon 18/2015 A talajterhelési dijról1.35 MB
PDF ikon 19/2015 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról2.98 MB
PDF ikon 20/2015 A kedvtelésből tartott állatok tartásanak szabályairól215.74 KB
PDF ikon 21/2015 A csókakői közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek juttatásairól763.05 KB
PDF ikon 1/2016 A kötelező adatkezelés szabályairól391.25 KB
PDF ikon 3/2016 Az önkormányzat 2016. évi költségveteséről5.47 MB
PDF ikon 6/2016 Helyi egyedi védetté nyilvánításról1.03 MB
PDF ikon 7/2016 rendelet Csákberény község önkormányzatának 2015. évi költségvetesének végrehajtásaról781.3 KB
PDF ikon 10/2016 Csákberény község önkormányzátanak 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módositásaról1.64 MB
PDF ikon 12/2016 A kiadások készpénzben történő teljesitésenek szabályairól632.41 KB
PDF ikon 14/2016 Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapitásaról361.9 KB
PDF ikon 3158.pdf4.71 MB
PDF ikon 3159.pdf238.07 KB
PDF ikon 3160.pdf206.05 KB
PDF ikon 3161.pdf317.92 KB
PDF ikon 3162.pdf345.17 KB
PDF ikon 3163.pdf195.51 KB
PDF ikon 3164.pdf346.04 KB
PDF ikon 3165.pdf688.21 KB
PDF ikon 3166.pdf2.19 MB
Évszám: 
2017
Sorszám: 
15/1994 - 14/2016
  • létrehozva: 2017. 03. 02.
  • frissítve: 2017. 07. 13.